انتصاب سرپرست امور مالی دانشگاه

با صدور حکمی از سوی ریاست دانشگاه، سرکار خانم دکتر فرشته یعقوبی به عنوان مدیر امور مالی دانشگاه منصوب شد.

در حکم ایشان آمده است :

نظر به مراتب تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم و با حفظ سمت به عنوان «سرپرست مدیریت امور مالی» دانشگاه منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به عنایات پروردگار، در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی با آگاهی از شرح وظایف پیوست موفق باشید. توفیق روزافزونتان را در انجام امور محوله از درگاه ایزد منّان مسئلت دارم.

همچنین از زحمات مدیر امور مالی اسبق تشکر و قدردانی به عمل آمد.