انتصاب مدیر طرح و برنامه دانشگاه

با صدور حکمی از سوی ریاست دانشگاه، آقای حمیدرضا حیدری به عنوان مدیر طرح و برنامه دانشگاه منصوب شد.

در حکم ایشان آمده است :

نظر به مراتب تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «مدیر طرح و برنامه» دانشگاه منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به عنایات پروردگار، در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی موفق باشید. توفیق روزافزونتان را در انجام امور محوله از درگاه ایزد منّان مسئلت دارم.

همچنین ضمن ارج نهادن به خدمات ارزنده ایشان در پست سابق، توفیقات روزافزون را در تصدی سمت جدید از درگاه خداوند متعال برای ایشان خواستاریم.