برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در دانشگاه نهاوند

آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در روز جمعه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۹ به میزبانی دانشگاه نهاوند با ۳۷۴ نفر داوطلب خواهر و برادر با رعایت پرتکل‌های بهداشتی برگزار گردید.