آغاز همکاری های دانشگاه با اداره کل هواشناسی استان و شهرستان نهاوند

ظهر روز یکشنبه سوم اسفند ماه سال جاری با حضور مدیر کل هواشناسی استان جناب آقای دکتر عابد و نیز ریاست اداره هواشناسی شهرستان جناب آقای مهندس شهبازی و هیات همراه ایشان نشست مشترکی در محل دانشگاه نهاوند صورت پذیرفت که عمده مباحث مطرح شده؛ بررسی زمینه های موجود در جهت همکاری های پژوهشی مشترک بین اداره کل هواشناسی استان و شهرستان با دانشگاه با توجه به اقلیم ناب و ظرفیت ویژه دانشگاه در خصوص مباحث کشاورزی بود.

 

 

«روابط عمومی»