برگزاری آزمون دکتری در دانشگاه نهاوند

آزمون دکتری سال ۹۹، که به میزبانی دانشگاه نهاوند صورت پذیرفته بود؛ صبح روز جمعه با مجموع ۲۰۳ داوطلب زن و مرد در محل دانشگاه دولتی با موفقیت برگزار گردید.

 

 

 

«روابط عمومی»