برگزاری مراسم نکوداشت روز درختکاری در دانشگاه نهاوند

روز سبز دانشگاه. همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و به مناسبت ۱۵ اسفند “روز ملی درختکاری”، دانشگاه نهاوند میزبان جمع کثیری از روسای ادارات شهرستان نهاوند و نیز نماینده صدا و سیما در محل دانشگاه برای شرکت در طرح پویش ملی درختکاری بود. در این مراسم تعداد ۶۰۰ اصله نهال در محوطه بیرونی دانشگاه با حضور ریاست، اعضای هیات علمی، کارکنان و مدعوین محترم به صورت شناسنامه دار، کاشته شد.

 

 

 

 

«روابط عمومی»