گزارش صدا و سیمای شبکه همدان از طرح “برندسازی گیاهان دارویی و معطر شهرستان نهاوند با محوریت گشنیز” دانشگاه نهاوند

برای مشاهده فیلم گزارش صدا و سیمای شبکه همدان از طرح “برندسازی گیاهان دارویی و معطر شهرستان نهاوند با محوریت گشنیز” دانشگاه نهاوند بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

 

گزارش صدا و سیمای شبکه همدان