افتتاحیه اولین همایش ملی کاربرد پژوهش های نوین شیمی و کشاورزی در توسعه گیاهان دارویی (با محوریت گشنیز)

💻افتتاحیه اولین همایش ملی کاربرد پژوهش های نوین شیمی و کشاورزی در توسعه گیاهان دارویی (با محوریت گشنیز)
۸ خردادماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۹-۸:۱۵
🌎 لینک ورود به افتتاحیه:

https://www.skyroom.online/ch/hadian12345/inauguration-room