برنامه زمانی و لینک ورود به پنل های اولین کنفرانس ملی بهینه سازی و روش های نوین حل مسأله

اولین کنفرانس ملی بهینه سازی و روش های نوین حل مسأله در تاریخ ۲۶ و ۲۷ خرداد ماه برگزار می گردد.

لطفا جهت مشاهده به برنامه زمانی و لینک ورود به پنل ها  اینجا کلیک فرمایید