برگزاری روز دوم آزمون سراسری رشته های انسانی،ریاضی فنی در چهار حوزه شهرستان به میزبانی دانشگاه نهاوند،با رعایت پروتکلهای وزارت علوم و بهداشت

برگزاری روز دوم آزمون سراسری رشته های انسانی،ریاضی فنی در چهار حوزه شهرستان به میزبانی دانشگاه نهاوند،با رعایت پروتکلهای وزارت علوم و بهداشت
بر اساس نظر داوطلبان میزان رضایت مندی از حوزه دانشگاه نهاوند ۱۰۰ در صد می باشد.
بر اساس نظر سنجی سازمان سنجش از داوطلبان محترم کنکور سراسری حوزه نهاوند،دانشگاه نهاوندبا رعایت پروتکل های بهداشتی در بین حوزه های کنکور کشوری با رضایت مندی صد در صدی توانسته است رتبه یک کشوری را بدست آورد و حوزه نهاوند برای دومین سال پیاپی رتبه یک کشوری برای رعایت پروتکل های بهداشتی را حفظ نماید.