پایان روزهای برگزاری کنکور سراسری در مجتمع آموزش عالی نهاوند

پس از پشت سرگذاشتن چهار روز نفس گیر رقابت داوطلبان در کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بالاخره با برگزاری آزمون زبان انگلیسی پرونده کنکور امسال بسته شد. بر اساس نظر سنجی به عمل آمده از داوطلبان میزان رضایت مندی از حوزه مجتمع آموزش عالی نهاوند ۱۰۰ در صد می باشد.
بر اساس نظر سنجی سازمان سنجش از داوطلبان محترم کنکور سراسری حوزه نهاوند، با رعایت پروتکل های بهداشتی در بین حوزه های کنکور کشوری با رضایت مندی صد در صدی توانسته است رتبه یک کشوری را بدست آورد و حوزه نهاوند برای دومین سال پیاپی رتبه یک کشوری را برای رعایت اصول بهداشتی حفظ نماید. ضمن آرزوی موفقیت برای تک تک داوطلبان گرامی بدینوسیله مراتب قدردانی خود را از تمامی عوامل برگزاری کنکور اعلام داشته توفیقات روزافزونتان را از درگاه خداوند منان خواهانیم.