اطلاعیه مهم در خصوص دانشجویانی که از تسهیلات ( انواع وام ) صندوق رفاه دانشجویان استفاده نموده اند

بدینوسیله به اطلاع می رساند دانشجویانی که از تسهیلات ( انواع وام ) صندوق رفاه دانشجویان استفاده نموده اند و قصد تسویه حساب با دانشگاه را دارند (دانشجویان فارغ التحصیل و…)به منظور انجام امور تسویه حساب وام خود از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ لغایت ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ضمن مراجعه به سرکار خانم دکتر آرین امور تسویه حساب خود را انجام دهند. لازم به ذکر است که بعد از تاریخ مذکور تسویه حساب وام،صرفا از ناحیه دانشگاه بوعلی سینا انجام خواهد شد.و به در خواست های دانشجویان در این خصوص ترتیب اثر داده نخواهد شد.