دکتر معصومه سیف به عنوان سرپرست مجتمع آموزش عالی نهاوند منصوب شد

دکتر یعقوب محمدی‌فر رئیس دانشگاه بوعلی‌سینا دکتر معصومه سیف را به عنوان سرپرست مجتمع آموزش عالی نهاوند این دانشگاه منصوب کرد.

 

طی حکمی از سوی دکتر یعقوب محمدی‌فر رئیس دانشگاه بوعلی‌سینا؛ دکتر معصومه سیف به عنوان سرپرست مجتمع آموزش‌عالی نهاوند  منصوب گردید.

دکتر معصومه سیف از اعضای هیأت علمی گروه تربیت بدنی مجتمع آموزش عالی نهاوند می باشند.

همچنین دکتر محمدی‌فر در نامه‌ای از زحمات دکتر واحد قیاسی، عضو هیأت علمی دانشگاه ملایر در مدت تصدی این مسئولیت تقدیر نمودند.