بازدید ریاست محترم دانشگاه بوعلی سینا از مجتمع آموزش عالی نهاوند

صبح روز شنبه ۲۹ آبان سال جاری ریاست محترم دانشگاه بوعلی، جناب آقای دکتر رضوان به همراه معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، جناب آقای دکتر احمدوند از مجتمع آموزش عالی نهاوند بازدید به عمل آوردند. در ابتدا ایشان ضمن حضور در دفتر سرپرست محترم مجتمع، سرکار خانم دکتر سیف پیرامون مسائل مربوط به حوزه آموزش عالی به بحث و تبادل نظر پرداختند. در ادامه از واحدهای مختلف علمی، پژوهشی، آزمایشگاه ها و نیز ساختمان در دست تعمیرخوابگاه دانشجویان نیز بازدید به عمل آمد.

در پایان، ایشان در فضایی صمیمی با تمامی کارکنان و اعضا هیات علمی در سالن جلسات مجتمع گرد هم آمده و از نزدیک با مسائل و مشکلات اعضا آشنا و در خصوص ترسیم چشم انداز و افق پیش رو ، برنامه های عملیاتی، و بازنگری در تعریف جایگاه دانشگاه ها با تکیه بر تولید علم بر پایه نیازسنجی دغدغه های منطقه و شهرستان و همچنین ایجاد رشته های کارشناسی ارشد بر مبنای پتانسیل مجتمع و نیاز شهرستان؛ تاکید ویژه داشتند.