بازدید معاون اداری و مالی و مدیریت منابع صندوق رفاه دانشجویی کشور از مجتمع آموزش عالی نهاوند

 

ظهر روز چهارشنبه ۱۰ آذرماه جاری مجتمع آموزش عالی نهاوند میزبان حضور معاونت محترم اداری و مالی و مدیریت منابع صندوق رفاه دانشجویی کشور، جناب آقای دکتر امینی بود. در این مراسم که با حضور معاونت محترم دانشجویی، مدیریت محترم برنامه و بودجه و نیز مدیریت محترم طرح های عمرانی دانشگاه بوعلی سینا در دفتر سرپرست محترم مجتمع برگزار گردید؛ در ابتدا سرکار خانم دکتر سیف در خصوص مسائل مربوط به دانشجویان، وضعیت خوابگاه های دانشجویی، سلف سرویس و امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای آماده سازی بستر های لازم برای ورود دانشجویان به دانشگاه گزارش مبسوطی ارائه نمودند.

در ادامه از ساختمان در دست تعمیر و تجهیز خوابگاه مجتمع با حضور مسئولان مربوطه بازدید به عمل آمد و جناب آقای دکتر امینی در خصوص در اختیار گذاشتن امکانات مورد نیاز برای تجهیز به موقع سراهای دانشجویی با همدلی و همکاری مسولان دانشگاه بوعلی سینا و مجتمع آموزش عالی نهاوند بر مساعدت های ویژه صندوق رفاه تاکید نمودند.