اطلاعیه مهم آموزشی

اطلاعیه مهم آموزشی

 به اطلاع دانشجویان محترم ورودی ۱۳۹۷،۱۳۹۸،۱۳۹۹،۱۴۰۰ که پرونده تحصیلی آن ها دارای نقص مدرک می باشد می رساند که در اسرع وقت اقدام به تکمیل مدارک تحصیلی خود به شرح ذیل نمایند. لازم به ذکر است در صورت عدم ارسال به موقع مدارک ذکر شده ؛ پذیرش این دسته از دانشجویان لغو و مسئولیت آن بر عهده دانشجو می باشد.

 

۱-اصل مدرک دیپلم

۲-اصل مدرک پیش دانشگاهی

۳-رسید تاییدیه تحصیلی

۴- شش قطعه عکس ۴*۳ با حجاب کامل

 

اداره آموزش