حضور مشاور وزیر علوم و دبیر مجمع خیرین وزارت عتف درمجتمع آموزش عالی نهاوند

صبح روز پنج شنبه مورخ۱۴۰۱/۰۲/۱۶مجتمع آموزش عالی نهاوند میزبان حضور جناب آقای دکتر مصطفی    زمانیان، مشاور محترم وزیر علوم و دبیر مجمع خیرین وزارت عتف بود. در ابتدای جلسه سرکار خانم دکتر معصومه سیف، سرپرست مجتمع ضمن عرض خیرمقدم و ابراز خرسندی از حضور ایشان؛ به تشریح وضعیت سرای دانشجویی در دست تعمیر دانشجویان دختر این مجتمع پرداخته و پیرامون موضوعات مرتبط با ایشان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در پایان جناب آقای دکتر زمانیان ضمن بازدید از خوابگاه دانشجویی، از نزدیک در جریان روند تعمیر و بهسازی خوابگاه مذکور قرار گرفته و در خصوص تجهیز وسایل خوابگاه مذکور؛ ابراز مساعدت و همکاری نمودند.