برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱

دانشگاه دولتی نهاوند ( مجتمع آموزش عالی ) میزبان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ بود در این رویداد ملی که در روزهای چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت برگزار گردید ۱۲۰۰ داوطلب زن و مرد از جوانان و آینده سازان این مرز و بوم در ۷۰ کد رشته مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند.